Çfarë bëjmë ne?

Çfarë bëjmë ne

  • Nxisim fushatat për ngritjen e vetëdijes për parandalimin e kancerit dhe për adoptimin e
  • mënyrave të jetesës së shëndetshme;
  • Organizojmë fushata edukimi në klasat e shkollave (fillore dhe të mesme) në promovimin e
  • mënyrave të jetesës së shëndetshme dhe aktive;
  • Ofrojmë shërbime për të shoqëruar pacientët e kancerit dhe familjet e tyre;
  • Nxisim grupet e vetë-ndihmës për familjet dhe pacientët;
  • Sigurojmë ndihmë/rehabilitim të fizioterapisë për pacientët pas ndërhyrjes.
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn