LKLT

Kush jemi ne

Kush jemi ne?

Kush jemi ne?
Liga Kosovare në Luftë Kundër Tumorit është një shoqatë e krijuar në vitin 2016,Falë projektit,Preventimi dhe Stili I jetës në Kosovë, promovuar nga Trentino me Ballkanin OJQ, LILT-Sezione Trento, Qendra Kosovare auto-ndihmese të Agjencisë për Demokracinë Lokale të Kosovës. Shoqata, ka pranuar mbështetjen e Klinikës së Onkologjisë të Prishtinës dhe Zyrës së Qeverisjes së Mirë dhe ka për qëllim të promovojë fushatën e sensibilizimit mbi parandalimin onkologjikë dhe stilit të jetës të shëndosh; ofrojmë shërbimet e shoqërimit pergjatë sëmundjeve onkologjike dhe familjeve të pacientëve; promovimi i grupeve të dëgjimit dhe të ndihmës së përbashkët për familjet dhe pacientët dhe ofrimi i ndihmës / rehabilitimit të fisioterapikës tek njerëzit pas intervenimit. Në muajin mars të vitit 2018 është aktivizuar Qendra e Parë e Parandalimit, Dëgjimit dhe Informimit për Luftën kundër Tumore, e drejtuar nga LKLT në klinikën onkologjike të Prishtinës. Në afërsi të muajve janë parashikuar veprimet e karakterit informativ dhe sensibilizimi si në rajonin e Prishtinës ashtu edhe në komunën e Pejës.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn