njoftime me tË fundit nga LKLT

Njoftime

Koordinator i Projektit

ATB ONLUS: Associazione Trentino con i Balcani është një organizatë italiane që punon në Ballkan që nga viti 1999 në fushën e bashkëpunimit të decentralizuar në komunitet. Me një përvojë të gjatë të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në rajon,