PUBLIKIMET

PUBLIKIMET E FUNDIT

Mbështetje Psikologjike

Shëndeti është një gjendje e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe sociale dhe jo thjesht mungesa e sëmundjes (OBSH). Mirëqenia psikologjike përfshin mirëqenien tonë emocionale, psikologjike dhe sociale, dhe ndikon në mënyrën se si ne mendojmë, ndjehemi dhe veprojmë. Mirëqenia psikologjike është po aq e rëndesishme sa shëndeti fizik. Të kërkosh ndihmë profesionale-psikologjike nuk është dobësi, por është forcë dhe kujdes ndaj mirëqenies tuaj psikologjike.

Gjiri, parandalo dhe jeto

Zbulimi i ekzistimit të tumorit kur ai është akoma i vogël do të thotë të veprosh me kohë, me një terapi më pak invazive dhe më efikase e cila në të shumtën e rasteve në këtë lloj sëmundje çon drejt shërimit.

Pesë çelësat për një ushqim të sigurt

Ngritja e njohurive për pastërtinë, ushqimin dhe aktivitetet fizike na ndihmon që të kemi një jetë më të shëndetshme, më pak vizita tek mjeku dhe një jetë më të gjatë dhe kualitative.

Doracak diagnostifimi i hershëm

Diagnostikimi i hershëm është një mjet shumë efikas për mbrojtjen e shëndetit. Vizitat mjekësore specialistike të rregullta dhe ekzaminimet instrumentale e mundësojnë që të zbulohen prania eventuale e një tumori në fazën ...